Term & Conditions
FOURPATTANA
บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

Term & Conditions

        โฟร์พัฒนามีแบบบ้านมาตรฐาน ที่มีดีไซน์หลากหลายสไตล์ เน้นประโยชน์ใช้สอยภายใน จัดสรรพื้นที่ให้ลงตัวทุกฟังก์ชันอย่างครบครัน โดยมีสถาปนิกขายเป็นผู้ให้คำแนะนำ ชี้แจงรายละเอียดในการเลือกแบบบ้านให้เหมาะสมกับความต้องการ และขนาดที่ดิน
 

ที่ดิน

1. ที่ดินต้องอยู่ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี หรือระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 300 กิโลเมตร หากระยะทางเกินจาก 300 กิโลเมตร บริษัทฯจะพิจารณาแล้วแต่กรณี
2. ที่ดินต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำและท่อเมนประปาผ่าน
3. ที่ดินจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์ หากที่ดินมิใช่กรรมสิทธิ์ของท่าน จะต้องมีหนังสือให้คำยินยอมจากเจ้าของที่ดินเสียก่อน
4. ที่ดินต้องถมและปรับระดับให้เรียบร้อยก่อนการปลูกสร้าง พร้อมมีที่พักคนงานและที่เก็บกองวัสดุ
5. หากที่ดินของท่านอยู่ในโครงการ หรือหมู่บ้าน ที่มีการเรียกเก็บค่าผ่านทาง ค่าประกันความเสียหาย หรืออื่นๆ ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

บริษัทรับสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน
ขั้นตอนการเลือกแบบบ้าน สำหรับสร้างบ้านบนที่ดิน

ขั้นตอนการเลือกแบบบ้าน และการจองปลูกสร้าง

1. โฟร์พัฒนา บริษัทรับสร้างบ้าน มีทีมขายที่มีความรู้ทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับขนาดที่ดิน จำนวนสมาชิก และงบประมาณของแต่ละครอบครัว จากแบบบ้านมาตรฐานที่มีมากกว่า 40 แบบ
2. หลังจากเลือกแบบบ้านแล้ว ในกรณีที่ท่านต้องการปรับแก้ไขแบบ ทางโฟร์พัฒนา ยินดีทำแบบแปลน วางผัง แจ้งราคาประเมินในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทราบงบประมาณคร่าวๆก่อน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
3. ฝ่ายขายจะนำท่านชมผลงานที่หน่วยงานกำลังปลูกสร้าง เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานการทำงาน คุณภาพของวัสดุ ฝีมือที่ประณีต และในขณะเดียวกัน ฝ่ายขายจะเข้าไปสำรวจที่ดินเพื่อวางแผนการทำงาน
4. เมื่อตัดสินใจปลูกสร้าง ท่านต้องทำสัญญาจองปลูกสร้าง โดยการวางเงินมัดจำ 60,000 – 150,000 บาท (ขึ้นอยู่กับแบบบ้าน) และท่านต้องจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างต่อไป
5. ฝ่ายขายจะนัดท่านเพื่อชี้แจงรายการวัสดุก่อสร้างตามแบบที่เลือก และคุยรายการเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด พร้อมแจ้งราคาให้ท่านยืนยัน
6. ท่านจะต้องชำระเงิน 200,000 - 300,000 บาท เมื่อสรุปแบบก่อสร้าง ทางโฟร์พัฒนา จะเริ่มดำเนินการเขียนแบบเซ็นสัญญา และกำหนดวันที่เซ็นสัญญา เพื่อทำการเซ็นสัญญา และทำการก่อสร้างบ้านเป็นลำดับต่อไป

การชำระเงิน

งวดที่ 1 ชำระ 15% ของค่าก่อสร้าง ณ วันเซ็นสัญญา
งวดที่ 2 ชำระ 25% ของค่าก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานตอกเสาเข็ม, ฐานราก, หล่อคานคอดิน เทพื้น คสล. ส่วนที่นั่งบนคาน (on beam) ของชั้นล่าง
งวดที่ 3 ชำระ 25% ของค่าก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานหล่อเสาชั้นล่าง, คานชั้นบน, ปูพื้นและเทคอนกรีตพื้นชั้นบน, หล่อเสาชั้นบน, คานชั้นหลังคา และวางโครงหลังคารอบบน
งวดที่ 4 ชำระ 20% ของค่าก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานมุงหลังคารอบบน, งานก่ออิฐทั้งหมด, ติดตั้งเฉพาะวงกบประตูที่เป็นไม้ และเดินท่อประปาภายใน
งวดที่ 5 ชำระ 10% ของค่าก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานงานไฟฟ้า, ฉาบปูนทั้งหมด, มุงหลังคารอบล่าง, ฝ้าเพดาน,ปูกระเบื้องเคลือบภายในห้องน้ำ, ติดตั้งเฉพาะบานหน้าต่างและกระจก
งวดที่ 6 ชำระ 5% ของค่าก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานปูผิวพื้น, ติดตั้งสุขภัณฑ์, สี และงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงิน ได้ตามความเหมาะสม

การชำระเงินสำหรับค่าสร้างบ้าน
การรับประกันผลงานการสร้างบ้าน

การรับประกัน

1. รับประกันคุณภาพทั่วไป 1 ปี โดยทำการตรวจสอบ และซ่อมแซมให้ฟรีในช่วง 1 ปีแรก
2. รับประกันงานโครงสร้างของตัวบ้านเป็นเวลา 20 ปี ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนด
3. รับประกันการรั่วซึมของหลังคาเป็นเวลา 5 ปี
4. ดูแลและป้องกันปลวกเป็นเวลา 3 ปี นับจากฉีดน้ำยาครั้งแรกในระหว่างก่อสร้าง
และจะเข้าตรวจเช็คทุก 6 เดือน

Copyright © 2022 Fourpattana.All rights reserved.