Customer Testimonials

FOURPATTANA

Customer Testimonials

แบ่งปันประสบการณ์ บอกเล่าความรู้สึก เล่าความประทับใจ จากลูกค้าของเรา

ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับ หลากหลายความรู้สึกดีๆของเจ้าของบ้านที่มีต่อโฟร์พัฒนา ตั้งแต่เริ่มติดต่อ จนกระทั่งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ ที่เราอยากแชร์ให้ทุกท่าน...เพราะนี่ คือ ความภาคภูมิใจในการทำงานของเรา

การตัดสินใจสร้างบ้านกับโฟร์พัฒนา ครอบครัวเราถือว่าตัดสินใจถูกต้อง มีความประทับใจทุกด้าน บ้านคุณภาพดี

ร.อ.จรัสพงษ์ บุรุษฐานพันธ์อดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน))

 

เราสร้างบ้านกับโฟร์พัฒนาเมื่อปี 2546 มีความประทับใจในผลงาน และคุณภาพ รวมถึงความรับผิดชอบ และความใส่ใจในทุกรายละเอียด ดังนั้น วันนี้เราจึงเลือกโฟร์พัฒนาสร้างบ้านให้ลูกสาวอีกหลังด้วยความมั่นใจ

 

พล.อ.สุวชิต - คุณพัณณมาศ พิชิตกุล

 

สร้างบ้านกับโฟร์พัฒนา สบายใจ แบบบ้านสวย โครงสร้างแข็งแรง ไม่ผิดหวัง คุ้มค่ามาก มีการบริหารงานที่ดีอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน และดูกันอย่างต่อเนื่อง

พ.อ.ศราวุธ - พ.อ.หญิง สุนิสา บรรเริงศรี

 

โฟร์พัฒนาเป็นแบรนด์ที่เข้มแข็ง ความเป็นโฟร์พัฒนา คือ ความรับผิดชอบ คุณภาพงาน และความเป็นมืออาชีพ  มีชื่อเสียง เชื่อมั่นได้  อีกทั้งไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง การควบคุมคุณภาพงานทำได้ดีแน่นอน แบบบ้านของโฟร์พัฒนาก็เหมาะกับการอยู่อาศัย ชอบที่มีทั้งครัวใน และครัวข้างนอกที่เหมาะกับคนไทย วัสดุ และงานโครงสร้าง เป็นจุดแข็งของบริษัทฯ พนักงานทั้งฝ่ายขาย โฟร์แมน หัวหน้าช่าง ฯลฯ คอยดูแล แก้ปัญหางานให้เราเป็นอย่างดี  

นพ.สุพพัฒน์ ภักษา

อายุรแพทย์ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
 

ประทับใจในความกระตือรือร้นของพนักงานทุกคน  ความเต็มใจในการให้บริการ มีความรู้ความเข้าใจในส่วนงานของตนเป็นอย่างดี สามารถอธิบายและตอบคำถามเจ้าของบ้าน ซึ่งไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านให้เข้าใจได้  และเป็นบริษัทที่เน้นจุดขาย คือ ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง ไม่ต้องมาห่วงเรื่องการทิ้งงาน หรือต้องมาคุมงานตลอดการสร้างบ้านทำได้อย่างมีมาตรฐาน งานเป็นระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพทั้งส่วนของตัวบ้าน วัสดุก่อสร้าง และฝีมือของช่าง โดยรวมมีความพอใจมาก ขอขอบคุณโฟร์พัฒนา ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้ ได้ตรงตามความต้องการของเจ้าของเบ้านอย่างสมบูรณ์

นายแพทย์ชาญสรรค์ ลิลิตกุลพาณิชย์

 

จักษุแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง

ชอบตรงที่ สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุ และแก้ไขแบบให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้

ซึ่งคุณภาพของวัสดุ และผลงานเป็นจริงตามที่ตกลงกัน

 

 

นพ.จำกัด สุวรรณวัฒนะ

 

Page 1 of 9