Green Design For Our World

FOURPATTANA

Green series

บ้านดีไซน์ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ใช้สอย 250-500 ตารางเมตร

 

แบบบ้าน Green Series เป็นบ้านที่อยู่สบาย โปร่ง โล่ง เปิดรับสายลมได้มากขึ้น ประหยัดพลังงาน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยเหมาะสม สำหรับการสร้างบนที่ดินเปล่าในเมืองที่มีขนาดจำกัด หรือสร้างทดแทนบ้านเก่า เพื่อขยายพื้นที่ใช้สอยให้เพิ่มขึ้นตามขนาดของครอบครัว โดยเน้นใช้วัสดุที่ปกป้องความร้อนทุกส่วนของอาคารทั้งหลังคา, ผนัง หรือในส่วนอื่นๆตามความเหมาะสม จัดวางตัวอาคารในทิศทางแดด ลม ที่ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม เพื่อรับประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุด

G-306

Green Series

G-305

Green Series

G-304

Green Series

G-303

Green Series

G-302

Green Series

G-301

Green Series

G-224

Green Series

G-223

Green Series

G-222

Green Series

G-221

Green Series

G-220

Green Series

G-219

Green Series

G-218

Green Series

G-217

Green Series

G-216

Green Series

G-215

Green Series

G-214

Green Series

G-212

Green Series

G-211

Green Series

G-210

Green Series

G-209

Green Series

G-208

Green Series

G-207

Green Series

G-206

Green Series

G-205

Green Series

G-204

Green Series

G-203

Green Series

G-202

Green Series

G-201

Green Series

Copyright © 2020 Fourpattana.All rights reserved.