Home Renovation
FOURPATTANA
โฟร์พัฒนา บริษัทรับสร้างบ้าน

งานรีโนเวท ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน

         โดย บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

       บ้านหลังเก่าที่เราอยู่อาศัยมาหลายสิบปี ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทั้งสภาพบ้านที่ทรุดโทรมลง ประกอบกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยที่เปลี่ยนไป การรีโนเวทบ้านหลังเก่าให้ตรงกับความต้องการใหม่ของเจ้าของบ้านนั้น เจ้าของบ้านสามารถอาศัยแนวทางการรีโนเวทบ้าน ตามคำแนะนำ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบ้านว่าจะ ซ่อมแซมต่อเติมบางส่วน หรือรีโนเวททั้งหลัง หากรีโนเวทจะปรับเปลี่ยนเป็นสไตล์ใหม่หรือไม่
2. รวบรวมข้อมูลและรูปแบบที่ชอบ เพื่อเป็นแนวทาง หรือข้อมูลให้กับสถาปนิก ผู้รับเหมาที่เราว่าจ้าง
3. เจ้าของบ้านจะต้องตรวจสอบสภาพพื้นที่ อาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อเช็คงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ ของบ้าน หรืออาคารเดิม ได้วางระบบไว้อย่างไร
4. สรุปเนื้องานที่ต้องการปรับปรุง ว่าจะเลือกที่จะทำการต่อเติมเฉพาะบางส่วน หรือรีโนเวทใหม่ทั้งหมด
5. จัดเตรียมงบประมาณในการปรับปรุงบ้าน
6. หาผู้รับเหมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อดำเนินการต่อไป

 

บริษัทรับสร้างบ้าน รีโนเวท, ปรับปรุ่งและต่อเติม

SCOPE OF SERVICE

     โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ ให้บริการรีโนเวท เน้นให้ความสำคัญในรูปแบบ พื้นที่ใช้สอย งานโครงสร้าง และคุณภาพ  โดยเป็นทั้งผู้ออกแบบและผู้รับเหมา ในรูปแบบ “TurnKey”  มอบความสะดวกต่อเจ้าของบ้าน ในการติดต่อประสานงานตั้งแต่เริ่มออกแบบ จนปรับปรุงบ้านแล้วเสร็จ สามารถควบคุมระยะเวลา และงบประมาณในการก่อสร้างได้  บริษัทฯมีสถาปนิกให้คำแนะนำปรึกษา ออกแบบ สำรวจที่ดิน พร้อมทีมวิศวกร โฟร์แมน ควบคุมงานและดูแลอย่างใกล้ชิด มีทีมช่างฝีมือที่เน้นความประณีตและคุณภาพของงาน  โดยกำหนดงบประมาณของงานรีโนเวท ปรับปรุง-ต่อเติม ในเบื้องต้นที่ 500,000 บาท ขึ้นไป

      ในขั้นตอนของการติดต่อ สถาปนิกจะให้คำแนะนำ คำปรึกษาในเบื้องต้น และเข้าสำรวจพื้นที่จริง (ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด) พร้อมให้คำแนะนำ นำเสนอแบบร่างพร้อมเสนอราคาประเมิน หากเจ้าของบ้านพิจารณาและตัดสินใจดำเนินการต่อ บริษัทฯก็จะทำสัญญาออกแบบ และก่อสร้าง เป็นลำดับขั้นตอนต่อไป

ติดต่อสอบถาม

ผลงานบางส่วนของงานรีโนเวท

บริษัทรับสร้างบ้าน รีโนเวท, ปรับปรุ่งและต่อเติม
บริษัทรับสร้างบ้าน รีโนเวท, ปรับปรุ่งและต่อเติม
บริษัทรับสร้างบ้าน รีโนเวท, ปรับปรุ่งและต่อเติม
บริษัทรับสร้างบ้าน รีโนเวท, ปรับปรุ่งและต่อเติม
บริษัทรับสร้างบ้าน รีโนเวท, ปรับปรุ่งและต่อเติม
บริษัทรับสร้างบ้าน รีโนเวท, ปรับปรุ่งและต่อเติม
Copyright © 2022 Fourpattana.All rights reserved.