Article

FOURPATTANA

บ้านที่ดี

17 August 2020

บ้านที่ดี ต้องตอบโจทย์ความต้องการใช้สอยของผู้อยู่อาศัยได้ครบถ้วน

บ้านที่ดี ต้องตอบโจทย์ความต้องการใช้สอยของผู้อยู่อาศัยได้ครบถ้วน ไม่ขัดต่อหลักการออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรม ตำแหน่งทิศทางตามสภาพภูมิประเทศ บ้านที่ดีนั้นดูได้จากความพิถีพิถันและการใส่ในรายละเอียดขององค์ประกอบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบและคัดสรรนำมาประกอบเป็นตัวบ้าน ที่จะจรรโลงความสุนทรียภาพของการอยู่อาศัย และสามารถบ่งบอกเอกลักษร์ของเจ้าของบ้านได่อย่างชัดเจน.

โดย การออกแบบบ้านที่ดี องค์ประกอบที่เราต้องคำนึงถึง ก็คือ

- บุคลิกบ้าน (Charactor)

บ้านที่มีบุคลิก จะดึงดูดความน่าสนใจ และสะท้อนความพึงพอใจให้ทุกคนได้เห็นหรือสัมผัส ในขณะเดียวกัน บ้านจะสะท้อนวิถีชีวิต และบ่งบอกความเป็นตัวตนเจ้าของบ้าน ไม่มีสูตรตายตัวของการสร้างบุคลิกให้กับตัวบ้านเป็นการเฉพาะ ขึ้นอยู่กับความหลงใหล หรือความชื่นชอบของเจ้าของบ้านเป็นสำคัญ

 

- ความสะดวกสบาย (Comfort)

บ้านที่ออกแบบได้ตรงกับวิถีการใช้ชีวิต จะอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบาย ให้ความสุข สุนทรียภาพจากการตอบสนองการใช้สอย อย่างไม่ติดขัด

 

- ความกลมกลืนกับสิ่งเแวดล้อม (Harmony)

การดีไซน์และวางตัวบ้านตามหลักภูมิประเทศ และการกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบด้าน การเปิดมุมมองสู่จุดสนใจภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม  ความสามารถเชื่อมบรรยากาศ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกสู่ตัวบ้าน  Taking The View นับเป็นสิ่งสำคัญ มุมมองที่ดีเป็นมุมมองที่สัมผัสแล้วรู้สึกสบาย

 

- วัสดุคุณภาพ (Quality Materials)

บ้านที่ดีมีคุณภาพ ความเรียบร้อยสวยงาม ความลงตัว และความคงทนต่อการใช้งานเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา การเลือกวัสดุคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็น ที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมลงตัว สวยงามคงทน แม้วันเวลาจะผ่านไปจากรุ่นสู่รุ่น

บ้านที่ดีไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่เกิดจากการคัดสรร กลั่นกรอง และพิถีพิถันในรายละเอียด โดยขึ้นอยู่กับความชัดเจนในความต้องการของเจ้าของบ้าน การคัดสรรผู้ออกแบบที่ดี และคำนึงถึงปัจจัยทางกายภาพแวดล้อม มีส่วนช่วยในการหล่อหลอมให้งานดีไซน์บ้านของคุณเป็นบ้านในฝัน สะท้อนและรองรับวิถีการใช้ชีวิตที่สร้างสุทนทรีภาพได้อย่างเต็มที่

Copyright © 2020 Fourpattana.All rights reserved.