บ้านหลังใหม่ ได้สร้างความตื่นเต้นและรอยยิ้มให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างปฏิเสธไม่ได้ เมื่อบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ใช้สำหรับ
ทุกคนในครอบครัว จุดเริ่มต้นของความสุขเกิดขึ้น...และเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ....ท่ามกลางความสุขกับการได้รับสิ่งดีๆ จากการปลูกสร้าง
บ้านหลังใหม่นี้ ทั้งคุณภาพและบริการ ไม่มีอะไรดีไปกว่าการแบ่งปันความรู้สึกดีๆ ให้คนรอบข้างได้รู้ และได้รับเช่นกัน ความเชื่อมั่น 
คุณภาพ ความประทับใจ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ คือ เรื่องเล่าอย่างต่อเนื่องในความรู้สึกของเจ้าของบ้าน
คุณทับทิม  หิรัญเทพ
​คุณรวงรัตน์ ศรัณยนิติกุล
​พันโทหญิงอุบล พงษ์ศิริ
คุณนพมาศ แก้วประดับ
คุณศัลยา-คุณณัฐวุฒิ เมฆานุรัตน์
คุณประหยัด ปานเจริญ

ทพ.สุพจน์ อนุรักษ์เลขา
นพ.รัฐพลี-พญ.พัชราจิรี ภาคอรรถ
พ.อ.อดุลยเดช อินทะพงษ์
พญ.วัชริน-คุณไกรภพ สินธวานันท์
ร.อ.ชนินทร์-คุณธีรินทร กมลรัตน์
​คุณจีรภัทร อนันต์วัฒนพงษ์
ผศ.งามพิศ-คุณชัชวาล สดศิริ
คุณกัญญวรรณ-คุณชลัท ศรีมงคล
​คุณบราลี-คุณสิทธิรัชต์ ธนะรัชต์
คุณจุฑามาศ-สราวุธ อินทร์จันทร์
​นพ.สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา
คุณชุติมา-ชไมพร บุณยประภัศร
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789