ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของ
       เจ้าของบ้านที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจ
       ที่เราก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความ
       ภาคภูมิใจในการทำงานของเรา

 

 

 

 
พล.ต.กัญจนี ไพรัชเวทย์

 งานออกมานับว่าเป็นที่พอใจ ข้อบกพร่องก็มีอยู่บ้างแต่ก็สามารถแก้ไขได้จนดี

 

 

 
คุณพิมพ์ใจ ทูลกำธรชัย

เป็นบริษัทที่มีจุดเด่น งานโครงสร้างดี รูปแบบบ้านก็ดี และมีความรับผิดชอบ

 

 

 
คุณพิมพ์ศิริ ศรียะพันธ์
ตัดสินใจเลือกโฟร์พัฒนา เพราะมั่นใจว่าการไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง จะได้ผลงานที่ดี
ยิ่งพอไปดูบ้านตัวอย่างก็ยิ่งชอบ เพราะฝีมือประณีต อีกทั้งประทับใจ  ฝ่ายขาย
ที่แนะนำการเลือกแบบบ้านและออกแบบส่วนเพิ่มเติมจากแบบบ้านมาตรฐานให้
ผลงานออกมาสมกับความไว้วางใจค่ะ  

 

 

 
คุณราเชนทร์ พจนสุนทร

ชอบแบบบ้าน ของโฟร์พัฒนา เห็นแบบลงตัวที่เป็น 3 ชั้น  เด็กๆเขาได้อยู่ที่ชั้น 3 กัน

บริษัทฯ ได้ปรับแบบบ้านโดยย้ายห้องให้เหมาะสมกับที่ดินง่ายต่อการตกแต่งอีกด้วย   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789