ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของ
       เจ้าของบ้านที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจ
       ที่เราก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความ
       ภาคภูมิใจในการทำงานของเรา

 

 

 

 
คุณดวงพร งามวิไลรัตน์

เริ่มตั้งแต่ลงเสาเอกจนกระทั่งส่งมอบบ้าน และอยู่มาจนครบกำหนดประกัน ทางบริษัทฯ

ให้การดูแลเอาใจใส่ แก้ปัญหาทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วน คิดว่าถ้าจะสร้างบ้านหลังต่อไป

ก็คงใช้บริการของโฟร์พัฒนาอีก

 

 

 
คุณทวีทรัพย์ ด่านสันติสุขกุล
" โฟร์พัฒนา รับสร้างบ้าน โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง "

 

 

 
คุณทิพวัลย์ นีลดานุวงศ์

โฟร์พัฒนา มีมาตรฐานการทำงานที่ประทับใจ เหมือนกับว่า เขาปลูกสร้างบ้านไว้อยู่เอง

ตั้งแต่ฝ่ายขาย ผู้ควบคุมงานและหัวหน้าช่าง พวกเขาทำให้เรารู้สึกได้ว่า เขาพร้อมที่จะ

ทำทุกอย่าง ให้เราได้เสมอ

 

 

 
คุณธรรมนูญ ด่านสันติสุขกุล
" โฟร์พัฒนา รับสร้างบ้านโดย ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง "
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789