ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของ
       เจ้าของบ้านที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจ
       ที่เราก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความ
       ภาคภูมิใจในการทำงานของเรา

 

 

 

 
คุณกนิษฐา ทิพวรธรรม

ถูกใจบ้านหลังนี้มาก โฟร์แมนติดตามงานและดูแลดีจนงานสำเร็จอย่างดี  ระหว่างปลูกสร้าง

ดิฉันต้องอยู่ต่างประเทศใช้วิธีโทรศัพท์คุยกันตลอด ฝ่ายขายบริการและดูแลดีตลอดเวลา

 

 

 
น.ต.รัตนา กำเนิดทอง
ประทับใจทุกอย่าง ตั้งแต่การให้บริการของฝ่ายขาย และฝีมือการก่อสร้าง

 

 

 
คุณจุไรวรรณ ฐิตโชตินิมิต

รู้สึกพอใจในผลงานของโฟร์พัฒนา โดยเฉพาะการส่งมอบงานตรงตามเวลา ถึงแม้ว่า

จะมีสิ่งขาดตกบกพร่องบ้าง แต่ก็เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

 

 

 
คุณฉมาบดี - คุณนวพร 
ตติยวุฒิ

อบอุ่นใจ ไร้กังวลในเรื่องโครงสร้างของบ้าน ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดของเสีย ตลอดจน

ระบบพื้นฐานอื่นๆคุณภาพดีเป็นที่พอใจมาก  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789