ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของ
       เจ้าของบ้านที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจ
       ที่เราก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความ
       ภาคภูมิใจในการทำงานของเรา

 

 

 

 
คุณทับทิม หิรัญเทพ
ไม่ผิดหวังที่เลือกใช้บริการ มีฝ่ายขายที่เป็นสถาปนิก ทำให้สามารถให้คำปรึกษา 
และช่วยแนะนำแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯมีบริการครบทุกอย่าง ทั้งงาน
ตกแต่งภายในจัดสวน แบบ ONE STOP SERVICE สะดวกกับลูกค้า  เมื่อบ้าน
สร้างเสร็จ ได้บ้านที่สวยงามถูกใจ แม้ว่าในระหว่างก่อสร้าง จะมีปัญหาบ้าง
แต่บริษัทฯและพนักงาน ก็มีความตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  มีความพึงพอใจมาก

 

 

 
คุณนิทัศน์ - คุณสุมาลี กังวานวิบุล
เพราะครอบครัวเราเป็นครอบครัวใหญ่ บ้านของเราจึงเป็นบ้านที่คำนึงถึงอนาคตอยู่
ตลอดไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆ ที่ทำเผื่อไว้ ในอนาคต ให้ลูกๆหลานๆอยู่กันอย่างสุข
สบายท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นธรรมชาติ ภายใต้บ้านที่เหมาะกับการอยู่อาศัย
และสามารถทิ้งตัวลงนอนพักผ่อนได้ตลอดเวลาสิ่งที่ผมเลือกแล้วในวันนี้ มันไม่ใช่
แค่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมแต่จะเป็นสิ่งที่ดีและมีค่ามากที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว
ของผมด้วย

 

 

 
​ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง
ผม ภรรยา และลูกๆ ทุกคนทำงานกันทั้งหมดในระหว่างงานก่อสร้างจึงปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของบริษัทโฟร์พัฒนาเสาร์-อาทิตย์ จึงได้เข้ามาดูบ้าง เพราะผมมีความเชื่อมั่น
ในการทำงานของบริษัทฯ และเมื่อบ้านสร้างเสร็จก็มีความพึงพอใจ เป็นบ้านที่ดี
อยู่แล้วมีความสุขดีครับ

 

 

 
​คุณสายพิณ - คุณปลอด ขำเจริญ 
เจ้าหน้าที่มีส่วนสำคัญมาก มีความเป็นกันเอง คุยแล้วไม่เครียด แนะนำดี บอกทิศทาง
แดด ลม บอกในสิ่งที่เราไม่รู้ หน้างานมีปัญหาก็แก้ไขให้โดยไม่มีคำว่าทำไม่ได้ทีมงาน
ดูแลเอาใจใส่ดี ถ้าปลูกบ้านอีกที ก็เลือกโฟร์พัฒนาค่ะ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789