ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของ
       เจ้าของบ้านที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจ
       ที่เราก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความ
       ภาคภูมิใจในการทำงานของเรา

 

 

 

 
คุณสุคนธ์ ลิ่มศิลา

เจ้าหน้าที่เป็นกันเองกับลูกค้า โดยเฉพาะการให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องวัสดุ อุปกรณ์

การเลือกสี และทุกๆอย่าง จนบ้านสร้างเสร็จ สำเร็จได้ออกมาดีมาก

 

 

 
คุณสุพจน์ อนุรักษ์เลขา
โฟร์พัฒนา รับสร้างบ้าน "โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง"

 

 

 
คุณเสริมศักดิ์ คำพิทูล

เป็นการทำงานที่มีมาตรฐานสูงจริงๆ

 

 

 
คุณอดิเรก อดิเรกสาร

เห็นแบบบ้าน 3 ชั้นของโฟร์พัฒนาหลังนี้แล้วชอบเลย ถึงแม้ว่าจะต้องดัดแปลงเพิ่มเติม

ตามความต้องการของสมาชิกในครอบครัวบ้าง แต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะมีสถาปนิกคอยให้

คำแนะนำ การก่อสร้างเท่าที่อยู่มาก็มั่นคงแข็งแรงดี ผมติดใจที่บันไดมาก ใช้ไม้สวย

ติดตั้งดีจริงๆ  

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789