ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของ
       เจ้าของบ้านที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจ
       ที่เราก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความ
       ภาคภูมิใจในการทำงานของเรา

 

 

 

 
คุณพจนา - คุณชนะ 
เครือคล้าย 
ทุกตารางนิ้วในบ้านหลังใหม่ คือ ความภูมิใจที่เราได้จากโฟร์พัฒนา นอกจากได้แบบบ้าน
สวยทันสมัย เหมาะกับการอยู่อาศัยจริงๆแล้ว 

" ยังได้คุณภาพในการปลูกสร้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มสร้างจนส่งมอบบ้าน  "


 

 

 
คุณระวิ เกษมศานติ์
​ผมเคยประสบปัญหาเรื่องการใช้ผู้รับเหมาตอนต่อเติมบ้านมาก่อน พอจะปลูกบ้านใหม่
ก็ตั้งใจที่จะใช้บริการของบริษัทรับสร้างบ้าน 

" ที่เลือกโฟร์พัฒนา เพราะไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง "

ยิ่งไปเห็นฝีมือและได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านที่ไปดูบ้านตัวอย่าง เลยรู้ถึงความรับผิดชอบ 
ตรงต่อเวลา พอบ้านหลังนี้สร้างเสร็จ ใครเห็นก็ชมกันทุกคน  


 

 

 
คุณสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์

เมื่อถึงคราวที่มีบ้านของตัวเองก็คิดว่าลงทุนครั้งเดียว ราคาจึงไม่ใช่ข้อสำคัญเพียงข้อเดียว

ในการตัดสินใจ ต้องประกอบด้วยรูปแบบบ้านถูกใจมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าการออกแบบและ

ก่อสร้างมีหลักวิชาการ 


" ฝีมือดี และมีมาตรฐานการทำงาน แล้วผมก็ไม่ผิดหวังที่ไว้วางใจโฟร์พัฒนา " 

 

 
คุณสุธิดา พิจารย์กุล

ถ้าจะสร้างบ้านที่ฝันไว้สักหลัง ก็จะต้องฝากฝันไว้กับบริษัทรับสร้างบ้านที่เรามั่นใจว่า

ฝันนั้นจะเป็นจริง สวยงาม ตลอดกาล.......


" เลือกโฟร์พัฒนาเพราะมั่นใจและไม่ผิดหวังค่ะ "1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789