Home Style

FOURPATTANA

โฟร์พัฒนา บริษัทรับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้านแบบ G-217

รับสร้างบ้านแบบ G-217

Green Series

 

สร้างบ้านสองชั้น Modern Contempory Style เท่ และสวยงาม ที่เน้นให้ทุกพื้นที่ในบ้านสามารถใช้งานจริง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างลงตัว จำนวน 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

Site Area

104 Sq.Wa (16 M X 26 M)

Function Area

313 Sq.m (Include Service Area)

  • 3 Bedroom
  • 3 Living Room
  • 3 Toilet
  • 2 Parking

Floor Plan

 
รับสร้างบ้านแบบ G-217
รับสร้างบ้านแบบ G-217
Copyright © 2020 Fourpattana.All rights reserved. รับสร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านบนที่ดิน