สำคัญที่สุด "การไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง" เมื่อช่างเป็นพนักงานของ บริษัทฯ ย่อมรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ จึงทำงานทุกขั้นตอนอย่างประณีต ผลงานทุกหลังที่ออกมาจึงเป็นมาตรฐานเดียวกัน

37 ปี โฟร์พัฒนา รับสร้างบ้าน " โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง "

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789