พิธีการยกเสาเอกของบ้าน เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมา

จนถึงปัจจุบัน  เมื่อมีการก่อสร้างบ้าน  อาคาร  สำนักงาน 

และอื่นๆอีกมากมาย  เรามีความรู้  และพิธีการขึ้นเสาเอก

มาบอกเล่าค่ะ1. เพื่อความเป็นศิริมงคลของบ้าน และคนที่อยู่อาศัยในบ้าน ทั้งนี้

เพราะ เป็นการบอกกล่าว และขอขมาต่อเจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าแม่ธรณี 

ที่เรามารบกวน  ขอพื้นที่ปลูกสร้างบ้าน  และขอความเป็นศิริมงคล

แก่ผู้อยู่อาศัย

๒. เพื่อให้การก่อสร้างบ้าน  และอาคารนั้น   สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

เนื่องจากเมื่อทำพิธีไปแล้วช่างและคนงานก่อสร้าง ก็จะมีความมั่น

ใจและสามารถทำงาน ได้เต็มที่  โดยทั่วไป  แม้จะไม่มีพิธีการทำ

เสาเอก ช่างและคนงานก่อสร้างก็มักจะมีการขึ้นโต๊ะทำพิธีขอขมา

ต่อเจ้าที่เจ้าทางต่างๆ  เองอยู่แล้ว  แต่เมื่อมีการทำพิธีขึ้นเสาเอก

ด้วย ก็จะยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้น

๓. ในการทำพิธีมีเกร็ดและพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นมงคล และ

บางสถานที่ ก็อาจมีการเชิญพราหมณ์ หรือเชิญพระมาช่วยดำเนิน

การให้ด้วย จึงถือเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความหมายมาก

๔. หาฤกษ์ขึ้นเสาเอก ทั้งนี้อาจกำหนดว่าจะปลูกในเดือนใด ก็ติด

ต่อผู้รู้เพื่อขอฤกษ์ในการทำพิธี ซึ่งโดยปกติฤกษ์นั้น จะต้องนำวัน

เดือนปีเกิด ของเจ้าบ้าน ไปทำการตรวจเช็ค และหาวัน และเวลา

ที่เป็นมหามงคลให้ พร้อมทั้งกำหนดตำแหน่งของเสา ที่จะทำพิธี

เสาเอก ซึ่งเมื่อได้มาแล้ว ก็เตรียมหาของในการทำพิธีและอาจให้

ผู้รับเหมาช่วยจัดหาให้ ด้วยดังนี้

๕. การเตรียมพิธีขึ้นเสาเอกทางผู้รับเหมาต้องทำการตอกเสาเข็ม

แล้วเสร็จทั้งหมดก่อน   แต่ถ้าฤกษ์รอไม่ได้  ก็ต้องตอกเสาเข็มใน

หลุมของเสาเอกนั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

๖. ทางผู้รับเหมา ต้องทำการขุดหลุมเสาเอก และปรับระดับดินให้

เรียบร้อย เพื่อเตรียมทำพิธี และผูกโครงสร้างเหล็กของเสาเอกต้น

นั้นให้เสร็จก่อน โดยให้ใช้เหล็กที่มีความสูง  จากส่วนของฐานราก

ขึ้นมาถึงพื้นชั้นสองซึ่งโดยปกติจะมีความยาวตั้งแต่สามเมตรขึ้นไป

รอไว้ซึ่งขั้นตอนนี้อย่างน้อยต้องทำเสร็จเรียบร้อยก่อนทำพิธีหนึ่งวัน

๗. ของมงคลที่เจ้าของบ้าน  ต้องจัดหา   หรือให้ผู้รับเหมาจัดหาให้ 

มีดังนี้ (หาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น  แต่ถ้าหาได้ครบก็ดี )

- เหรียญทอง เงิน อย่างละ ๙ เหรียญ

- ทรายเสก ๑ ขัน

- น้ำมนต์ ๑ ขัน (พร้อมกำหญ้าคา ๑ กำ)

- ด้ายสายสิญจน์ ๑ ม้วนเล็ก

- ทองคำเปลว ๓ แผ่น

- ผ้าแพรสีแดง หรือสามสีห่มเสาหรือผ้าขาวม้า ๑ ผืน v - หน่อกล้วย 

อ้อย อย่างละ ๑ หน่อ

- ไม้มงคล ๙ ชนิด (ถ้าประสงค์ )

- แผ่นทอง นาก เงิน อย่างละ ๑ แผ่น

- ข้าวตอกดอกไม้ ๑ ขัน

๘. ให้นำหน่อกล้วย และอ้อย อย่างละหน่อ พร้อมผ้าสามสี และหรือผ้าขาวม้า มาผูกติดกับเสาเหล็กต้นที่จะทำพิธีขึ้นเสาเอก ซึ่งอาจให้ช่างหรือคนงานเป็นคนจัดการให้ แต่บางที่เจ้าของบ้านก็จะทำการผูกเองขั้นต้นเพื่อความเป็นมงคล ซึ่งต้องผูกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนฤกษ์ขึ้นเสาเอก ไม่งั้นจะไม่ทันหลังจากนี้ จะเป็นพิธีที่จะทำในวันขึ้นเสาเอก ซึ่งเราอาจเชิญพราหมณ์มาทำพิธีให้ ซึ่งเราก็เพียงตั้งโต๊ะรอ ของพิธีในส่วนของพราหมณ์ ท่านจะนำมาเอง หรือเราอาจเชิญพระที่วัดใกล้บ้านมาช่วยทำพิธี ซึ่งถ้าเชิญพระมา เราต้องตั้งโต๊ะ และจัดจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระ 1 ชุด และอาจจัดหาอาหารสำหรับฉันท์ก่อนเพล แจ้งให้ท่านทราบ  หรืออาจให้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือมาเป็นประธานในพิธี ก็ได้ หรือตัวเจ้าของบ้านเองเป็นหลัก และผู้อยู่อาศัย ถ้าครบทุกคนก็จะดีมาก

ลำดับพิธี

๑. วางสายสิญจน์ เริ่มจากโต๊ะบูชาไปบริเวณสถานที่ก่อสร้างเข้าสู่เสาเอก (ก่อนเวลาฤกษ์พอสมควร)

๒. เจ้าภาพจุดเทียนธูปที่โต๊ะหมู่บูชา อธิษฐานเพื่อเกิดสิริมงคล กราบพระ

๓. ไปที่หลุมเสาเอก เจ้าภาพตอกไม้มงคล ๙ ชนิด ลงไปในหลุม

๔. วางแผ่นทอง นาก เงินในหลุมเสาเอก

๕. นำใบทอง นาก เงิน และเหรียญทอง เงิน ลงก้นหลุมแล้ว

๖. นิมนต์พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ โปรยทรายเสกที่หลุมเสา เจิมและปิดทองเสาเอก ซึ่งเราผูกหน่อกล้วย อ้อย และผ้าสีแดงหรือผ้าขาวม้าที่เสาเอก เรียบร้อยแล้ว

๗. ถือด้ายสายสิญจน์ พร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธี  ช่างช่วยกันยกเสาเอก จนตั้งเรียบร้อย (ขณะยกเสานั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

๘. เจ้าภาพโปรยข้าวตอกดอกไม้ลงหลุมเสาเอก พร้อมทั้งญาติมิตรผู้ร่วมพิธี

๙. เจ้าภาพอาจเตรียมเหรียญไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเมื่อผ่านพิธีแล้ว ให้ทำการโปรยไปรอบบ้าน เพื่อให้คนทั่วไปเก็บไปเป็นเงินก้นถุง เพื่อความเป็นศิริมงคล

๑๐. ช่างและคนงานจะทำการตีไม้รัดเสาเอกที่หลุม ตีแบบให้เรียบร้อยแล้วผสมปูนหรือคอนกรีต เพื่อทำการเทคอนกรีตหลุมเสาเอก โดยให้เจ้าของบ้าน เจ้าภาพ หรือผู้ใหญ่ที่นับถือ เป็นคนเทถังแรก ลงไปในหลุม คนในบ้านช่วยกันอีกในถังต่อมา หลังจากนั้นให้ช่างและคนงานเทต่อ  และปาดปูนให้เรียบร้อย เป็นอันเสร็จพิธี

ซึ่งในพิธีของทางพราหมณ์ อาจมีลำดับขั้นตอนที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงจากนี้ โดยให้ทางพราหมณ์เป็นผู้กำหนด ของที่ใส่ลงไปในหลุม สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ทั่วไป อย่างไรก็ดี การขึ้นเสาเอก อาจถือเพียงฤกษ์ของวันและเวลาที่เป็นมงคล ส่วนการเตรียมของนั้น อาจไม่ต้องครบมากก็ได้ หาได้เท่าไหร่ ก็เท่านั้น และทำตามพิธีได้มากน้อยแค่ไหน ก็แค่ไหน อย่างน้อยที่สุดให้ถือฤกษ์วันและเวลา พร้อมไม้มงคลทั้งเก้าชนิด ตอกลงไปในหลุมสาเอกแค่นี้ก็พอได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อ. ณัฐวรรธน์ ปภาพเทพ   

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789