ตัวกระตุ้นหรือสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้ที่พบ
ได้ภายในบ้าน ได้แก่ 

* ตัวไรฝุ่น สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่กินเศษซากผิวหนังของคนเป็นอาหาร 
  ไม่ใช่ขี้ฝุ่น แต่ก็อาจอาศัยอยู่ในขี้ฝุ่นด้วย เป็นสาเหตุหลักโรคภูมิแพ้
  ในคนไทย (ร้อยละ 70)
* เชื้อรา ส่วนที่เราแพ้คือสปอร์ของรา ซึ่งมักเกิดในที่อับชื้น
* แมลงสาบ หรือถ้าจะให้ถูกคือ  ซากของแมลงสาบต่างหากที่เราแพ้ 

  ไม่ใช่ตัวเป็นๆ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มัก จะมาคู่กับไรฝุ่น โดยเฉพาะในเมือง
   ใหญ่ แต่กำจัดได้ง่ายกว่า เพราะตัวโตสังเกตเห็นง่าย 
* สัตว์เลี้ยง หมาและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยม แต่ขนของมันก็เป็น

  อันตรายกับคนเป็นโรคภูมิแพ้
* ละอองเกสรต้นไม้ สำหรับในเมืองไทย  ละอองของต้นไม้ที่มีผู้แพ้

  มาก ได้แก่ หญ้าจอห์นสัน หญ้าเบอร์มิวดา ธูปฤๅษี 

ห้องนอน
* ที่นอน แนะนำให้ ใช้ผ้าปูที่นอน  และปลอกหมอน ที่ทอแน่นเป็น

   พิเศษ เพื่อป้องกันไรฝุ่นโดยเฉพาะ ทำให้ไรฝุ่นไม่สามารถแทรก
   ตัวขึ้นมา จากฟูก มันจะอดอาหาร และตายในที่สุด  ที่สำคัญต้อง
   หมั่นซักชุด เครื่องนอนทุก 1-2 สัปดาห์
* พื้น ห้ามใช้พรมเด็ดขาด 
* ม่านไม่ควรใช้ผ้า เพราะเก็บฝุ่นควรใช้ มู่ลี เช็ดทำความสะอาด
ได้
* ผนังเหนือหัวเตียง  ไม่ควรมีหน้าต่าง  เพราะการเปิดม่านหน้าต่าง

  แต่ละครั้ง จะทำให้ฝุ่นในม่านตกลงบนเตียง 
* โต๊ะหัวเตียง  ควรวางของให้น้อยที่สุด เท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เป็น

  ที่อยู่อาศัยของฝุ่นและไรฝุ่น
* เครื่องปรับอากาศ จะช่วยลดความชื้นภายในห้องนอนได้จึงเหมาะ

  กับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้
* ตู้เสื้อผ้า ควรมีบานประตูปิดมิดชิด หรือจะให้ดีอาจแยกทำเป็นห้อง

   แต่งตัว ที่มีประตูปิดกั้นออกจากส่วนนอน

ห้องน้ำ
* ประตูห้องน้ำ ควรปิดไว้เสมอระหว่างนอนตอนกลางคืน เพื่อไม่ให้

   ความชื้นจากห้องน้ำเข้าสู่ห้องนอน
* หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีไม่อับชื้น และให้แสงสว่างส่อง

   ถึง เพื่อลดการเสี่ยงในการเกิดเชื้อรา ในจุดต่างๆ
* ม่านห้องน้ำ หมั่นซักด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อรา
* ยาแนวกระเบื้อง    คือจุดที่เกิด เชื้อราได้ง่าย   จึงต้องหมั่นสังเกต

   ทำความสะอาดและซ่อมแซมหากเกิดราดำ

ห้องนั่งเล่น
* โซฟาตัวโปรด ควรเลือกที่หุ้มด้วยหนังหรือหนังเทียม เพื่อให้เช็ด

   ทำความสะอาดได้ง่าย 
* ชั้นหนังสือ  ควรมีบานตู้ปิดมิดชิด   แทนชั้นแบบเปิดโล่ง  เพื่อลด

   อัตราการสะสมฝุ่น
* วอลล์เปเปอร์ ที่ผ่านร้อนผ่านฝนมาหลายปี อาจเกิดเชื้อราได้หาก

   ต้องการติดจริงๆ ควรหลีกเลี่ยงผนังที่เสี่ยงต่อการอับชื้น   
* สัตว์เลี้ยงในบ้าน   ถ้าชอบเลี้ยงสัตว์   ขนแมวจะเป็นตัวกระตุ้นโรค

   ภูมิแพ้ได้มากกว่า ขนสุนัข  อย่างไรก็ตามไม่ควรนำเข้า  ห้องนอน 
   และไม่ควรให้นั่งบนโซฟาหรือเก้าอี้ตัวโปรด 
* เครื่องฟอกอากาศ  จะฟอกเฉพาะสิ่งที่อยู่ในอากาศ เหมาะสำหรับ

  คนที่แพ้ขนสัตว์หรือละอองเกสร มักจะปลิวว่อนในอากาศแต่ไรฝุ่น
  ซึ่งมีน้ำหนักมากและไม่บิน จะไม่ได้ถูกฟอกไปด้วย

ห้องครัว
* อ่างล้างจาน ไม่ควรให้มีเศษอาหาร  รวมถึงจานชามที่สกปรกค้าง

  ไว้นานๆ เนื่องจากจะเป็น แหล่งอาหารของแมลงสาบ
* ท่อน้ำ ระวังอย่าให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบ และหากรั่ว

   ก็ควรซ่อมแซม เพื่อไม่ให้เกิดจุดอับชื้น
* พื้นกระเบื้อง หากพบว่ามีการกะเทาะหรือบิ่นแตก ควรซ่อมแซมให้

   เรียบร้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นประตูเข้าสู่บ้านของแมลงสาบ 

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789