บ้านไหนที่อยากประหยัดจากการใช้น้ำ เรามีวิธีมาฝาก...


การอาบน้ำ

การอาบน้ำเป็นการใช้น้ำมาก การอาบน้ำแบบตักรดตัวเป็นวิธีที่ทำให้

สิ้นเปลืองน้ำมากการอาบน้ำด้วยฝักบัวนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการ

อาบน้ำ เพราะจะทำให้น้ำไหลออกมาอย่างสม่ำเสมอและกระจายได้

ทั่วร่างกาย ในขณะที่ฟอกสบู่ หรือสระผม ก็ควรปิดน้ำก่อนเพื่อเป็น

การประหยัดน้ำมากขึ้นโถชักโครก

ปัจจุบันสามารถเลือกโถสุขภัณฑ์ ได้ว่าเป็นรุ่นประหยัดน้ำหรือไม่

ประหยัดน้ำ ส่วนความเชื่อในเรื่องการใช้ขวดบรรจุน้ำใส่ลงไปใน

หม้อน้ำของชักโครกเพื่อให้ตัวเปิดปิดน้ำสามารถตีกลับได้เร็วหลัง

จากกดเปิดน้ำ แล้ว แต่การกระทำเช่นนี้ควรต้องคำนึงถึงปริมาณ

ของน้ำที่หลงเหลืออยู่ให้พอที่จะชำระล้างได้หมดจดด้วย ไม่เช่น

นั้นจะทำให้ไม่สามารถชำระได้หมดจด จนต้องกดน้ำซ้ำทำให้สิ้น

เปลืองมากกว่าเดิมโถปัสสาวะชาย

การประหยัดน้ำ อยู่ที่วาวล์สำหรับเปิดปิดน้ำเพื่อชำระ ซึ่งวาวล์จะ

มีอยู่ด้วยกันสองแบบ คือ แบบกดน้ำและแบบหมุนเปิดปิด ซึ่งแบบ

หมุนเปิดปิดนี้ จะสามารถควบคุมน้ำให้ไหลและหยุดได้ตามความ

ต้องการ ซึ่งจะช่วยในการประหยัดน้ำได้
อ่างล้างมือ

การใช้งานอ่างล้างมือ ไม่ได้ถือเป็นการสิ้นเปลืองน้ำเท่าไหร่ แต่

ใช้เท่าที่ต้องการแล้วปิดน้ำให้สนิท ก็สามารถลดความสิ้นเปลือง

ของน้ำได้ แต่ชนิดของก๊อกน้ำก็ยังมีส่วนช่วยประหยัดน้ำได้ คือ

ก๊อกแบบคันโยกสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าก๊อกแบบมือหมุน

และยังมีก๊อกระบบประหยัดน้ำที่จะใช้หลักการปรับแรงดันของน้ำ

ในการทำงาน ทำให้น้ำที่ไหลออกมามีความแรงและกระจายชำระ

ได้ทั่ว แม้จะใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าก๊อกแบบธรรมดา

 

รู้อย่างนี้แล้ว ลองเลือกประหยัดกันนะค่ะ.


โฟร์พัฒนา รับสร้างบ้าน หนึ่งในสมาชิกธุรกิจรับสร้างบ้าน

 
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789