สำหรับโฟร์พัฒนาการออกแบบบ้านมาตรฐานทุกหลังมีเอกลักษณ์เฉพาะ ทุกแบบคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยภายในบ้านเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากที่สุด

ความงามเน้นความเรียบหรูอย่างคลาสสิก เพื่อให้บ้านทุกหลังคงความงามร่วมสมัยได้นานเท่านาน มาตรฐานการทำงานที่เหนือกว่า ด้วยการใช้ทีมช่างของบริษัทฯเอง เพราะ...

  1. ควบคุมคุณภาพฝีมือให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ทุกหน่วยงาน เพราะเรามีทีมช่างฝีมือเฉพาะงาน เช่น ช่างปูนฝีมือ ในการฉาบและตกแต่ง ช่างปูนฝีมือ ในการปูกระเบื้องเซรามิค ช่างไม้ฝีมือ ในการติดตั้งบันได ปรับบานประตู หน้าต่าง เป็นต้น
  2. ควบคุมวัสดุที่มีคุณภาพ ตรงตามสัญญา โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดซื้อกับคู่ค้าและจัดส่งโดยตรงถึงหน่วยงาน
  3. มีความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหน้างาน
  4. พนักงานหน่วยงาน คือ พนักงานของบริษัทฯ ที่มีความรับผิดชอบ จึงหมดปัญหาการทิ้งงาน และมีหัวหน้า ช่างประจำหน่วยงานควบคุมดูแลความเรียบร้อยมิให้เกิดความเดือดร้อนกับบ้านข้างเคียง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คุณจึงมั่นใจได้ว่าบ้านที่สร้างกับโฟร์พัฒนาจะเป็นบ้านที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน เหนือมาตรฐาน

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789