โฟร์พัฒนาพร้อมออกแบบบ้านเป็นพิเศษสำหรับครอบครัวคุณ
หากแบบมาตรฐานเกือบ 100 แบบใน 4 ซีรีส์ ยังไม่สนองตอบไลฟ์สไตล์ความเป็นคุณได้ โดยขั้นตอนแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ
ช่วงการออกแบบ สถาปนิกจะคุยรายระเอียดถึงความต้องการ เช่น ขนาดพื้นที่ใช้สอย รูปร่างของตัวบ้าน ขนาดที่ดิน และวัสดุที่ใช้ ฯลฯ
พร้อมแจ้งเงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆให้ทราบ รวมถึงร่วมค้นหา วิเคราะห์ความต้องการ ความเป็นตัวตนที่แท้ตจริงออกมา 
เพื่อการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณ จากนัน้จะเป็นช่วงของการก่อสร้างบ้านตามแบบที่ดีไซน์ออกมา เน้นความประณีตทุกรายละเอียด
เพื่อมให้ผลงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยทีมช่างของโฟร์พัฒนาไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาล้วนได้รับ
การตอบรับดีเยี่ยม ตอกย้ำถึงความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


หลากคนก็หลากสไตล์ความชอบที่แตกต่างได้ถูกสร้างสรรค์ออกมาเป็นดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวครบทุกฟังก์ชั่นการใช้สอย
ของสมาชิกทุกคนในบ้าน ด้วยสถาปนิกมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ในการออกแบบ ได้ผสมผสานหลักสถาปัตยกรรม
กับความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้อาศัย พร้อมฉีกแนวความคิดการสรรค์สร้างในรูปแบบที่อิสระ ไม่ยึดติด ออกมาเป็นบ้าน
ที่มีความโดดเด่น สร้างความภูมิใจในการเป็นเจ้าของ

 

 

ลูกค้าของเรา

คุณวีรศักดิ์ จิตศักดานนท์
คุณปฐมรัตน์-ทันตแพทย์สุพจน์ อนุรักษ์เลขา
คุณสุธิดา พิจารย์กุล
คุณอร วัฒนวรากูร
คุณสุจริต บูลกุล
คุณโชค บูลกุล
คุณชัย บูลกุล
คุณกมลินี คุณสุรชัย สุขศรีวงศ์
คุณนิทัศน์ กังวาลวิบุล
คุณกิ่งก้อย เพ็ญภาคกุล และ คุณดำรง พัฒนะอเนก
คุณประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์
จันทร์เพ็ญ - คุณจร ชีวะสุจินต์
คุณบราลี – คุณสิทธิรัชต์ ธนะรัชต
พิณนภิส ชินพงศธร
คุณมยุรา (ธนะบุตร) เศวตศิลา
คุณปราโมทย์ คุณปรีด์ ธีรกุล
คุณอนวัชร ธาระสวัสดิ์
พลตรีอดุลยเดช คุณศรีจันทร์ อินทะพงษ์
นุชนาฏ นาคหิรัญกนก (ปุณิภา มรีทรัพย์)
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789