" เพราะหลายสิ่งบนโลกที่กำลังเปลี่ยนไป เราจำเป็นต้องเลือกใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น โดยเมื่อเลือกแล้วต้องใช้ให้ได้อย่างโดดเด่น คุ้มค่า และเป็นประโยชน์มากที่สุด "

โฟร์พัฒนาตระหนักดีว่า ปัจจุบันการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมืองขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจึงได้ออกแบบบ้าน Green Series ให้เป็นบ้านที่อยู่สบาย ประหยัดพลังงาน มีขนาดพื้นที่ใช้สอยเหมาะสม สำหรับการสร้างบนที่ดินเปล่าในเมืองที่มีขนาดจำกัด หรือสร้างทดแทนบ้านเก่า เพื่อ ขยายพื้นที่ใช้สอยให้เพิ่มขึ้นตามขนาดของครอบครัว โดยเน้นใช้วัสดุที่ปกป้องความร้อนทุกส่วนของอาคารทั้งหลังคา, ผนัง หรือในส่วนอื่นๆตามความเหมาะสม จัดวางตัวอาคารในทิศทางแดด ลม ที่ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม เพื่อรับประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุด

เริ่มต้นใส่ใจธรรมชาติ...เริ่มจากที่บ้านของคุณเอง กับแบบบ้านที่ถูกดีไซน์ให้โปร่ง โล่ง เปิดรับสายลมเย็นสบาย ช่วยคุณประหยัดพลังงาน พร้อมช่วยดูแลโลกให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

Green-1
Green-2
Green-3
Green-4
Green-5
Green-6
Green-7
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789