พฤษภาคม 2554
อีกหนึ่งกิจกรรมในการฉลองครบรอบ 30 ปี กลุ่มโฟร์พัฒนากรุ๊ป ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องสมุด โรงเรียนวัดยม อ.บางปะอิน จ.อยุธยา เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียนและชุมชน มูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท พร้อมส่งมอบในเดือน ก.พ. 55