มิถุนายน 2554
โฟร์พัฒนาเปิดตัวแบบบ้าน Green Series บ้านดีไซน์ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการดีไซน์แบบบ้าน เน้นความโปร่ง โล่งสบายเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยยึดหลักทิศทางของการรับแดด ลอ อย่างธรรมชาติ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วมร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม