พฤษภาคม 2554
โฟร์พัฒนากรุ๊ป ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 84 พรรษา ร่วมใจบริจาคโลหิต ได้ปริมาณโลหิตมากถึง 75,250 ซีซี