2554
Profile เล่มที่ 4 ของโฟร์พัฒนา พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 อย่างยั่งยืน ได้รวมแบบบ้านทั้ง 4 ซีรีย์ และกลุ่มโฟร์พัฒนากรุ๊ปอีกทั้งสารประโยชน์มากมายมอบให้ผู้สนใจ