2551
โครงการ Joint Venture ที่ 2 โครงการบ้านบุษบา ถนนติวานนท์