2550
ครั้งแรกของการจัด EVENT งาน fourpattana Golden Week ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว บนพื้นที่กว่า 200 ตร.ม.