2549
หลังที่สองของโฟร์พัฒนา ในซอยลาดปลาเค้า 10 มีความทันสมัย รองรับการขยายงานกับจำนวนพนักงานที่มากขึ้น