2547
ร่วมจัดตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คุณปราโมทย์ ธีรกุล ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคนแรกของสมาคม