ตุลาคม 2546
เริ่มโครงการ Joint Venture เป็นโครงการแรก ที่โฟร์พัฒนาบริหารและก่อสร้าง กับโครงการบ้านชื่นรัชดา ที่แยกประชานุกูล บนที่ดินกว่า 8 ไร่ จำนวน 22 ยูนิต