มกราคม 2546
บริษัท โฟร์พัฒนา อินทิเรีย จำกัด บริษัทในเครือบริษัทแรก ให้บริการด้านออกแบบและตกแต่งภายใน