มกราคม 2544
ครั้งแรกกับการติดต่อสื่อสารระบบ on lineในเว็บไซด์ www.fourpattana.com และให้ลูกค้าติดต่อสอบทางข้อมูลได้ทาง email : fourpattana@fourpattana.com