ธันวาคม 2538
เริ่มโครงการโฟร์พัฒนาปาร์ควิลล์ ถนนนิมิตรใหม่ มีนบุรี โครงการเพื่อสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงาน หนึ่งในความห่วงใยของบริษัทฯ