ตุลาคม 2537
บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด มีพนักงานประจำสำนักงานรวมทุกแผนก และพนักงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง เสริมทีมกว่า 400 คน