ตุลาคม 2535
อาคารโฟร์พัฒนาที่ทำการหลังใหม่ ซอยลาดปลาเค้า 10 เปิดให้บริการลูกค้าด้วยความเพียบพร้อม และสะดวกสบาย