2525
ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้เป็นผู้ชำนาญการด้านทำระบบกันซึมเชลล์ฟลินท์โค้ท ก่อสร้างและทำผิวสนามเทนนิส ผิวเชลล์ฟลินท์โค้ทมาสติก