ตุลาคม 2524
ก่อตั้งบริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด โดยคณะบริหาร 4 ท่าน คือ นายสุวัตร ชินเวโรจน์, นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี, นายอภัย หน่อพยัคฆ์, และนายปราโมทย์ ธีรกุล ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านที่มีคุณภาพ