​การมีสุขภาพที่ดี ไม่เจ็บป่วย ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับการดำรงชีวิต เป็นประจำทุกปีที่โฟร์พัฒนา กรุ๊ป โดยคุณปราโมทย์
ธีรกุล  ประธานบริหารโฟร์พัฒนากรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการบริษัท โฟร์พัฒนา จำกัดได้มอบ ความห่วงใย และใส่ใจสุขภาพของ
พนักงานทุกคน จัดสวัสดิการพิเศษตรวจสุขภาพประจำปีเป็น ประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อค้นหา ความผิดปกติของร่างกาย คัดกรอง
โลกในเบื้องต้น  จะได้ทำการรักษา  ป้องกันได้อย่างทันท่วงที และในปีนี้ถือโอกาสครบรอบ  32 ปี โฟร์พัฒนา ได้เพิ่มโปรแกรม
ตรวจสุขภาพพิเศษให้กับพนักงานชาย-หญิงที่มีอายุ 40 ปี ขึ้น ไป กับโปรแกรมตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง
เต้านม และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789