โฟร์พัฒนากรุ๊ป ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ตั้งอยู่ภายใน วัดบางกะพร้อมซึ่งเป็น
ศูนย์การเรียนรู้  ฟื้นฟู ดูแล ฝึกพัฒนาการของเด็กๆ ที่มีความพิการทาง ด้านต่างๆให้มีพัฒนาการเติบโตที่ดี เตรียมความพร้อมสู่
การเรียนรู้ในภาวะปกติ  นำโดย  คุณโอภาส ปัทธวัน,   คุณวาที ดาราเรือง ,  คุณวิชัย  คงศรีอ่อง,  คุณพิมพ์พิกา ประคัลภวงส์, 
คุณพิเชษฐ์ เกื้อกูลศาสนกิจ, คุณวีระ ชินเวโรจน์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภค,บริโภค และเงินสดรวมเป็นจำนวน 50,000 บาท
ให้กับทางศูนย์ฯ  เพื่อจะได้นำไป ใช้ประโยชน์ต่อไป  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789