เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 โฟร์พัฒนากรุ๊ป จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม ยกทีมพนักงานร่วม 100 คน ไปสัมมนา ณ
บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท  จ.สมุทรสงคราม  โดยมีอาจารย์วิรัช  สื่อสุวรรณ  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยากร
บรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อเสริมสร้าง ทักษะสัมพันธ์องค์กร มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี และคุณธรรมในการทำงาน เพื่อนำ
พาไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเดียวกัน พร้อมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ walk rallyฝึกทักษะในการวางแผนงานการทำ
งานร่วมกัน  ภาวการณ์เป็นผู้นำ  ผู้ตามซึ่งการพร้อมใจ ด้วยความสามัคคี  จะทำให้การทำงานบรรลุ วัตถุประสงค์ นำมาซึ่งความ
สำเร็จ ของทุกคน และองค์กร จบหลักสูตรการฝึกอบรม คุณปราโมทย์ ธีรกุล ประธาน บริหารโฟร์พัฒนากรุ๊ป ได้มอบรางวัลแห่ง
ความสำเร็จให้กับพนักงานและร่วมงานเลี้ยง Mini party ริมแม่น้ำแม่กลอง เพลิดเพลินกับบรรยากาศ และความสนุกสนานอย่าง
ชื่นมื่น
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789