ขออนุโมทธนาบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะ 

วันนี้ 2 มี.ค.61 คุณปราโมทย์ ธีรกุล และครอบครัว ได้ส่งมอบอาคารกิจกรรมให้กับโรงเรียนสารคามพิทยาคม 

ในฐานะศิษย์เก่า เพื่อทางโรงเรียนฯ และน้องๆนักเรียน จะได้ใช้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ทำกิจกรรมต่างๆ

และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ คุณพ่อสอน จันทเขตต์ อดีตผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสารคามพิทยาคมด้วย

พร้อมกันนี้ ได้บริจาคเครื่องมือแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ) ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นอุปกรณ์

การแพทย์ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยก้าวข้ามช่วงเวลาวิกฤตไปได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อนุโมทนา สาธุ ...

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789