อีกหนึ่งกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา   ที่บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด    จัดอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี 
กับการมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรพนักงาน (ช่างประจำหน่วยงาน) ที่มีผลการเรียนดี เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจ ในปี 2559 นี้ มอบทุนการศึกษาจำนวน 24 ทุน รวมมูลค่า 214,000 บาท  
และต่อเนื่อง
ด้วยการประชุมสามัญประจำปี หลังจบไตรมาส 3 เป็นการชี้แจงผลการดำเนินการ 
และกำหนดทิศทาง
ในการดำเนินการต่อ เพื่อจะได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  จบท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกัน
ในกลุ่มพนักงานโฟร์พัฒนากรุ๊ป เป็นการสังสรรค์ผ่อนคลาย 
ในช่วงปลายสัปดาห์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789