โฟร์พัฒนากรุ๊ป จัดกิจกรรมท่องเที่ยวปะจำปี 2016 

นำพนักงานและครอบครัวร่วม 100 คน บินสู่ดานัง เวียดนาม ชมสุดยอดมรดกโลก โดยเข้าชมอุโมงค์วินม็อกซ์ ตำนานแห่ง
ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของชาวเวียดกงที่ชาวบ้านใช้หลบระเบิด
ที่กองทัพอเมริกาขนระเบิดมาถล่มทั้งกลางวันและกลางคืนโดย
ดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณคับแคบ อึดอัด ดำรงชีวิตเพื่อให้รอดพ้นจากความตายเกือบ 5 ปีเต็ม อุโมงค์มีความยาว 2.8 กิโลเมตร
แต่ปัจจุบันสามารถเดินขมได้เพียง 1,700 เมตร จากนั้นเข้าชมถ้ำฟงญา  (มรดกโลก) อันวิจิตรงดงามกับธรรมชาติที่แต่งแต้ม
หินงอกหินย้อยรูปทรงประหลาดเข้าชม  พระราชวังได๋น๊อย (มรดกโลก)   สุสานจักรพรรดิ์ไขดินห์  เดินทางลอดอุโมงค์ภูเขา
ฮายเวิ่น อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในอาเซี่ยน   นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่วัดหลินฮึง  เข้าสู่เมืองฮอยอัน  (มรดกโลก)   ชม
สถาปัตยกรรมที่สวยงาม  ในด้านศิลปะการแกะสลัก  การแกะสลักตกแต่งภายใน  สวนและลานภายในบ้านออกแบบให้
ใช้ประโยชน์ได้อย่างลงตัวและสร้างสรรค์ที่สุด นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ ยอดเขาบานามีความสูงจากน้ำทะเล 1,600 เมตร 
กระเช้าบานน่าฮิลล์ มีความยาว 5,042 เมตร และเป็นกระเช้าที่สูงที่สุด 1,291 เมตร ผ่านภูเขาและสายหมอก วิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม สุดยอดบรรยากาศ และความงาม เมื่อวันที่ 20 – 24 ต.ค.ที่ผ่านมา
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789