โฟร์พัฒนากรุ๊ป กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ (โฟร์พัฒนา,โฟร์ดีเวลลอป เฮ้าส์,โฟร์พัฒนา อินทิเรีย และโฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์) 
โดยนายปราโมทย์ ธีรกุล ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทโฟร์พัฒนา จำกัดรวมถึงคณะบริหาร,พนักงานร่วม100 คน
ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมโดยเดินทางไปเยี่ยมเยียนน้องๆที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ตั้งอยู่ภายในวัดบางกะพ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยได้นำเครื่องออกกำลังกายเพื่อใช้ฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อร่างกาย
พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำไป มอบให้ อาทิ ผ้าอ้อม กระดาษทิชชู แป้ง ยาสีฟัน และเงินสด รวมมูลค่า 166,000 บาท เพื่อใช้
ประโยชน์สำหรับการสร้างโอกาสให้น้องผู้พิการสู่ความเท่าเทียมในสังคมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789