​32 ปี โฟร์พัฒนา มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด รับสร้างบ้าน “ โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง ” จัดพิธีมอบ
ทุนการศึกษาประจำปี 2556 ใ ห้แก่บุตร-ธิดา  ของช่างประจำหน่วยงานก่อสร้าง ระดับประถม–อุดมศึกษา ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี
อย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของการศึกษามีความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพปีนี้
ถือโอกาสพิเศษ ฉลองเดือนเกิดครบรอบ 32 ปี  ในเดือนตุลาคม  และก้าวเข้าสู่ปีที่  33  มอบทุนการศึกษา จำนวน 37 ทุนพร้อม
อุปกรณ์การเรียน  โดยนายปราโมทย์ ธีรกุล  กรรมการผู้จัดการเป็นประธาน  นายวีระ ชินเวโรจน์,  นายพิเชษฐ์   เกื้อกูลศาสนกิจ 
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง,  นายภคิน ขันธรักษ์  ผูจั้ดการฝ่ายจัดซื้อและประมาณราคา,  นายวาที   ดาราเรืองผู้จัดการฝ่ายวัสดุกันซึม 
ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารโฟร์พัฒนา ซอยลาดปลาเค้า 10 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคมที่ผ่านมา
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789