เดือนตุลาคม 2524 จุดเริ่มต้นที่มีความหมายสำหรับ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผู้ก่อตั้ง 4 ท่านได้แก่ นายสุวัตร ชินเวโรจน์, นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี, นายอภัย หน่อพยัคฆ์ และนายปราโมทย์ ธีรกุล ภายใต้จุดมุ่งหมายที่รวมเป็นหนึ่งเดียว คือ “ การสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า พร้อมพัฒนางานด้านสิ่งก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น”

 

นับเนื่องถึงวันนี้ สู่ทศวรรษที่ 4 ของโฟร์พัฒนา เพราะความสำเร็จในวันนี้ ... มาจากจุดเริ่มต้นในวันก่อน หากมองย้อนกลับไป จากบริษัทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในซอยเสนานิคม กับจำนวนพนักงานที่ไม่มากนัก เริ่มต้นจากการรับสร้างบ้าน ซึ่งต่อมาได้ขยายกำลังทางธุรกิจขึ้นมาอีกหลายแขนง เพื่อให้งานบริการครบวงจรในเรื่องบ้าน ในรูปแบบ ONE STOP SERVICE การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ อันนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างมีคุณค่าในวันนี้ และพร้อมจะก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าและสังคมตลอดไป
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน

บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789