บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เลขที่ 2 ซ.ลาดปลาเค้า 10
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230

SOCIAL MEDIA
>
FOR INFORMATION AND CUSTOMER SERVICE
02 940 3789
....................1-30 มิ.ย. นี้ เฉพาะ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รับของขวัญพิเศษ < ลงทะเบียนออนไลน์ รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท* >
 
 
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน..
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
 
2.เพศ
 
3.อายุ
ไม่เกิน 25 ปี ..... 26-35 ปี .... 36-45 ปี ... 46-55 ปี . มากกว่า 55 ปี ยัี้ตอนนี้...
 
4.อาชีพของท่าน
เจ้าของธุรกิจ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
5.รายได้
ต่ำกว่า 15,000 บาทใใใ
55,001-75,000 บาทใใ 75,001-95,000 บาท ใใ 95,001-115,000 บาท
115,001-250,000 บาท 250,001-500,000 บาท 500,000 บาทขึ้นไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตอนที่ 2 ข้อมูลความต้องการปลูกสร้างบ้า่น
1.ขนาดที่ดินที่ท่านมี

400
 
2.งบประมาณในการสร้างบ้านบนที่ดินของท่าน
ต่ำกว่า 3 ล้านบาทใใใ
 
3.ขนาดพื้นที่ใช้สอยของบ้านที่ท่านต้องการ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตอนที่ 3 ข้อมูลช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้บริโภค
ท่านทราบข่าวการจัดงาน Fourpattana Golden Week จากช่องทางใด
1.
2.
3.
4. Online Media
5.
6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตอนที่ 4 ข้อมูลกระบวนการตัดสินใจสร้างบ้าน
1.ระยะเวลาในการตัดสินใจปลูกสร้างบ้านตั้งแต่เริ่มหาข้อมุลจนถึงการตัดสินใจนานเท่าใด
ไม่เกิน 3 เดือน ..... ภายใน 3-6 เดือน ...... 6-8 เดือน... 8-12 เดือน มากกว่า 12 เดือน
 
2.ปัจจัยในการเลือกใช้บริการรับสร้างบ้าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประสบการณ์ความน่าเชื่อถือ .............. คุณภาพและความประณีตในงานก่อสร้าง
จำนวนแบบบ้านที่มีให้เลือกมาก .......... คุณภาพของวัสดุที่ใช้
ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง......................... . การบิการด้านสินเชื่อ
โฆษณาดึงดูดใจ.............. ............. . การรับประกันหลังการขาย

การออกแบบให้ใหม่โดยไม่คิดค่าบริการ
ความยืดหยุ่นในการปรับแบบบ้าน
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย............. .. มีระบบประหยัดพลังงาน
ให้บริการครบวงจรตั้งแต่ออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน
คำนึงถึงเรื่องฮวงจุ้ย
การใช้สถาปนิกหรือวิศวกรในการขายและควบคุมงาน...... การบอกต่อของลูกค้าเก่า
มีหลายสาขา สะดวกในการติดต่อ
............. . .............. มีของแถมและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ
มีมาตรฐาน ISO รับรอง ............. . ............. . ........... อื่นๆ โปรดระบุ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว กรุณากด