TH / EN
 
ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของเจ้าของบ้าน
ที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจที่เราก็พึงพอใจเป็น
อย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความภาคภูมิใจในการทำงานของเรา
คุณนันทิยา วิจิตราภรณ์

ได้บ้านที่รากฐานมั่นคง โครงสร้างแข็งแรง มีความรับผิดชอบ โฟร์แมนทำงานอย่างซื่อตรงและดูแลเอาใจใส่งานให้อย่างดี

คุณบุญญารัตน์ คุ้มทองมาก

ชอบความรับผิดชอบ และการเอาใจใส่ในการก่อสร้าง รวมถึงการตกแต่งภายใน

คุณเบญจรรณ - คุณอภิญญา 
กังสนารักษ์
พนักงานขายมีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเป็นอย่างดี เชื่อถือได้
คุณพงษ์เดช สัจจะรัตนโชติ

สร้างบ้านได้พิถีพิถัน สมกับชื่อเสียงที่ได้สะสมมาเป็นเวลานาน ได้บ้านคุณภาพคุ้มราคา บริการประสานงานประทับใจ

คุณบราลี - คุณสิทธิรัตน์ 
ธนะรัชต์

ที่เลือกโฟร์พัฒนา เพราะเราได้รับคำแนะนำจากพี่สาวซึ่งมักจะแนะนำแต่สิ่งที่ดีให้เสมอ ซึ่งก็เลือกไม่ผิดจริงๆ ก่อนลงมือปลูกสร้าง บริษัทฯ ร่วมปรับแก้ไขแบบจนออกมาสมบูรณ์แบบ  

คุณบุณญฤทธิ์ - คุณสรัญญา 
กัลยาณมิตร

 “ เมื่อครอบครัวเราตกลงใจสร้างบ้านกับโฟร์พัฒนา หลายคนบอกว่าราคาค่อนข้างสูง แต่เมื่อลงมือสร้างได้เห็นวัสดุ มาตรฐานการทำงาน และได้เปรียบเทียบกับบ้านเพื่อนๆ ซึ่งสร้างกับบริษัทอื่นที่ราคาถูกกว่า ครอบครัวเราก็สรุปได้ว่า ของดีราคาถูกไม่มีอยู่จในโลกนี้จริงๆ ถ้าคุณอยากได้ของดี คุณต้องยอมจ่ายในราคาที่สมเหตุสมผล อย่าเห็นแก่ของถูก บ้านเป็นสิ่งที่เราไม่ได้สร้างบ่อยๆ เราคิดว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้ว เรามีความสุขทุกครั้งที่มาดูบ้านตอนที่กำลังสร้าง ถูกใจไปหมด เพื่อนๆบอกว่าถ้าเธอสร้างบ้าน จะต้องเครียด แต่แปลกใจเราไม่มีเลย และมีความสุขที่สุดเมื่อบ้านเสร็จและได้เข้ามาอยู่จริงๆ ครอบครัวของเราไม่อยากออกจากบ้านไปไหนเลยค่ะ บ้านคือ วิมานของเราจริงๆ ด้วย

คุณพัชราภรณ์ - คุณประหยัด 
ปานเจริญ

งานโครงสร้างและงานตกแต่ง แข็งแรงและสวยงาม เรียบร้อย  สามารถบอกต่อ แนะนำโฟร์พัฒนาให้กับผู้ที่รู้จักและเพื่อนฝูงได้อย่างสบายใจ

คุณพรทิพย์ ตรงกิจไพศาล
โฟร์พํฒนา ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน