TH / EN
 
ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของเจ้าของบ้าน
ที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจที่เราก็พึงพอใจเป็น
อย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความภาคภูมิใจในการทำงานของเรา
น.ท.พนอจิตร เสตถาน
บ้านหลังนี้ ปลูกเป็นเรือนรอสำหรับเรา และเพื่อลูกๆในอนาคต จึงเลือกบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยที่กว้าง ครบครัน ฝีมือช่างละเอียดมาก และชอบที่บริษัทมีบริการตกแต่งภายในให้ด้วย ทำให้ได้รับความสะดวก ไม่ยุ่งยาก มาติดต่อที่เดียว ได้บ้านสวยทั้งภายนอกภายใน  
นพ.ทวีชัย โอฬารรัตน์มณี

ประทับใจในฝีมือของช่างเกือบทั้งหมด คุณภาพของวัสดุที่ใช้ได้มาตรฐานตามสัญญา โฟร์แมนอัธยาศัยดี  เอาใจใส่ และแก้ปัญหาต่างๆ ในการก่อสร้างได้ดีเป็นที่พอใจ 

รศ.นพ.รัฐพลี - พญ.พัชราจิรี 
ภาคอรรถ

พอใจในผลงานและบ้านที่ก่อสร้างเสร็จแล้วมากค่ะ แบบบ้านสวยงามและตรงตามการใช้สอยที่ต้องการ ใช้วัสุดุคุณภาพและช่างฝีมือดี ใครมาดูบ้านก็ชมกันทุกคน

นพ.สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา

สำหรับบ้านหลังนี้ ผมรู้สึกดีมาก ทีมงานโฟร์พัฒนา คุยง่าย ตรงไปตรงมา ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก  และงานตกแต่งภายใน  ผมใช้บริษัท โฟร์พัฒนา อินทิเรีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโฟร์พัฒนา  จึงเป็นเรื่องง่ายในการทำงาน ”   

นพ.จำกัด สุวรรณวัฒนะ

ชอบตรงที่ สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุ และแก้ไขแบบให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้

ซึ่งคุณภาพของวัสดุ และผลงานเป็นจริงตามที่ตกลงกัน 

นพ.ไพโรจน์ วัฒนศิริธรรม
โฟร์พัฒนา ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง
นพ.สุทธิศักดิ์ - พญ.วีรยา 
สุรารักษ์

ที่เลือกโฟร์พัฒนาเพราะได้ไปดูผลงานมา และฝ่ายขายก็ได้ให้ข้อมูลตามหลักวิชาการ สามารถชี้แจงตอบข้อซักถามของเราด้วยดี แบบบ้านหลังนี้ตรงกับความต้องการของครอบครัวเราครับ  

คุณนพมาศ แก้วประดับ

สำหรับบ้านหลังนี้ ผมรู้สึกดีมาก ทีมงานโฟร์พัฒนา คุยง่าย ตรงไปตรงมา ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก  และงานตกแต่งภายใน  ผมใช้บริษัท โฟร์พัฒนา อินทิเรีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโฟร์พัฒนา  จึงเป็นเรื่องง่ายในการทำงาน ”   

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน