TH / EN
 
ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของเจ้าของบ้าน
ที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจที่เราก็พึงพอใจเป็น
อย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความภาคภูมิใจในการทำงานของเรา
คุณดวงพร งามวิไลรัตน์

เริ่มตั้งแต่ลงเสาเอกจนกระทั่งส่งมอบบ้าน และอยู่มาจนครบกำหนดประกัน ทางบริษัทฯให้การดูแลเอาใจใส่ แก้ปัญหาทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วน คิดว่าถ้าจะสร้างบ้านหลังต่อไปก็คงใช้บริการของโฟร์พัฒนาอีก

คุณทวีทรัพย์ ด่านสันติสุขกุล
โฟร์พัฒนา ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง
คุณทิพวัลย์ นีลดานุวงศ์

โฟร์พัฒนา มีมาตรฐานการทำงานที่ประทับใจ เหมือนกับว่า เขาปลูกสร้างบ้านไว้อยู่เอง ตั้งแต่ฝ่ายขาย ผู้ควบคุมงานและหัวหน้าช่าง พวกเขาทำให้เรารู้สึกได้ว่า เขาพร้อมที่จะทำทุกอย่าง ให้เราได้เสมอ

คุณธรรมนูญ ด่านสันติสุขกุล
โฟร์พัฒนา ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง
ทพ.สุรศักดิ์ บุญญาศิริรัตน์

“ไม่ผิดหวังเลย พอใจกับผลงาน ในระหว่างงานก่อสร้าง ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน มีความรับผิดชอบสูง แบบบ้านก็ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เต็มที่ เหมาะกับครอบครัวของผม และยังมีบริการตกแต่งภายใน จัดสวน...

อำนวยความสะดวงได้ครบวงจร ในเรื่องบ้านครับ”

คุณอุดม - คุณทัศนีย์ 
เจริญพงศ์

เลือกโฟร์พัฒนา เพราะได้เข้าไปดูบ้านที่กำลังปลูกสร้าง เห็นฝีมือที่ละเอียด ทำงานเรียบร้อย จึงมั่นใจในผลงานและวัสดุที่ใช้ บริษัทฯ ยังเปิดกว้างในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีเหตุผล จนเราได้บ้านที่สวยสมใจ คุณภาพตามที่คาดหวัง 

คุณโทมัส แมกคอร์แม็ก
โฟร์พัฒนา ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง
คุณธวัลรัตน์ อธิคมกุลชัย

โฟร์พัฒนา มีมาตรฐานการทำงานที่ประทับใจ เหมือนกับว่า เขาปลูกสร้างบ้านไว้อยู่เอง ตั้งแต่ฝ่ายขาย ผู้ควบคุมงานและหัวหน้าช่าง พวกเขาทำให้เรารู้สึกได้ว่า เขาพร้อมที่จะทำทุกอย่าง ให้เราได้เสมอ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน