TH / EN
 
ความประทับใจของเจ้าของบ้าน ย่อมเกิดจากความพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับหลากหลายอารมณ์ หลากหลายความรู้สึกของเจ้าของบ้าน
ที่มีต่อโฟร์พัฒนา ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เรื่มต้นติต่อ จนกระทั้งส่งมอบบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ เป็นความประทับใจที่เราก็พึงพอใจเป็น
อย่างมาก คนต้องบอกเล่าให้ทราบต่อๆ กันไป เพื่อให้คุณได้มีความสุขกับเรา.....เพราะนี่ คือ ความภาคภูมิใจในการทำงานของเรา
คุณอิสรีย์ รัตนวิไลวรรณ

เป็นบริษัทที่มีเอกลักษณ์ 

" โดยมีช่างก่อสร้างเป็นพนักงาน

ของบริษัทเอง ทำให้ลูกค้า

มั่นใจมากขึ้น "คุณมานิดา ฐิตะสุทธิสกุล

เพราะเป็นบริษัทรับสร้างบ้าน

ที่เปิดมานานกว่า 20 ปี  

ทำให้มั่นใจ และตัดสินใจเลือก 

ได้รับการดูแลเริ่มตั้งแต่การเลือกแบบบ้าน  

" การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

กับ life style ของตัวเองและ

ครอบครัว "  จนกระทั่ง

บ้านสร้างเสร็จได้บ้านสวย

ถูกใจ สมเป็นมืออาชีพจริงๆค่ะ คุณสุจริต บูลกุล
"โฟร์พัฒนา สร้างบ้าน
โดยไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง"

คุณชัย - คุณปรียานุช 
บูลกุล
ครอบครัว บูลกุล

คุณวัชระ และคุณอาภรณ์

ที่เลือกโฟร์พัฒนาปลูกบ้านเพราะ

" ไม่ใช้ผู้รับเหมาช่วง " 

พนักงานขายให้คำปรึกษา

และแก้ไข ปรับแบบให้ตาม

ที่ต้องการ ช่างมีฝีมือดี 

ใส่ใจและดูและงานก่อสร้าง

แทนได้ สมกับที่เราไว้วางใจครับ  คุณสุวิทย์ ลิมวรศักดิ์

ชอบแบบบ้านของโฟร์พัฒนา 

พราะออกแบบได้ถูกใจ ดูสวยสง่า

และภูมิฐาน " ราคาบ้านไม่แพงนะ 

ถ้าเทียบกับพื้นที่ใช้สอย "

ผมจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไร 

ก็ได้รับคำแนะนำที่ดี และต้องชม

เรื่องฝีมือก่อสร้าง งานไม้ งานปูน 

ฝีมือดีครับ  คุณโชค - คุณสู่ขวัญ 
บูลกุล
ครอบครัว บูลกุล

​น.อ.สฤษฎ์พงศ์ - คุณอร 
วัฒนวรางกูร
​ ครอบครัว บูลกุล
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน